ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง

news ubonrat

ติดตามผลิตของโครงการแก้ไขปัญหาความยาจนกตามแนวคิดเศรษบกิจแบบพอเพียง ณ บ้านทรัพสมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พบความคืบหน้าของการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในการเพาะเห็ด

 สำนกงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ศาสตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน

 

Read 427853 times
Rate this item
(1 Vote)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper