ผู้บริหารสำนักงาน

   rangson 2
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการ
 
 Pramote
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ครองยุทธ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองผู้อำนวยการ
 Weera 2
อาจารย์วีระ ภาคอุทัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองผู้อำนวยการ
 Anucha 02
อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองผู้อำนวยการ
Read 253622 times Last modified on Monday, 07 March 2016 12:03
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper