คณะที่ปรึกษา

 Karan  Kanok  Suthipan  Wanchai
 นายการันต์ ศุภกิจวิเลขการ 
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

  ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน
ที่ปรึกษาสำนักงานประสานความร่วมมือ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ศาสตราจารย์ น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 ศาสตราจารย์ น.พ.วันชัย วัฒนศัพท์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Read 212069 times Last modified on Monday, 07 March 2016 11:50
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper